Ta ett snabbt och smidigt gratis IQ test som är helt gratis och utan krav på registrering. Få en tydlig resultatbild över din intelligens och vad du kan göra för att öka din IQ.

När du slutför IQ testet får du en bra uppskattning över din IQ, du får även reda på vilka yrken som passar bra baserat på din intelligens. Ditt resultat bryts upp inom olika områden och du får en grafisk överblick. Beroende på vad du får för resultat kan du även få dynamiska rekommendationer.

Vad är ett IQ test?

IQ är ett engelskt begrepp som står för Intelligence Quotient. Men vad är det? IQ är ett mätinstrument som uttrycks med en siffra. Det är också ett uppskattning, det finns alltid mätfel som inte går att ta i beräkning. Därför kan din IQ förändras ±5% beroende på hur mycket sömn du fått, hur näringsrik kost du ätit och när du senast tränade. En persons IQ kalkyleras genom att utföra ett IQ test. Genomsnitts IQ:n är alltid 100, detta beror på att IQ test baseras på ”bell-curve” eller normalfördelning. Ett resultat under 100 IQ innebär att ens IQ är under genomsnittet och ett resultat över 100 IQ innebär att man presterat bättre än genomsnittet.

Även om människors intelligens ständigt förbättras kommer den genomsnittliga IQ:n alltid vara 100. På samma sätt som högskoleprovet är uppbyggt är även ett IQ test.
Låt säga att ett gratis IQ test är uppbyggt med 20 frågor.
Genomsnittet är då alltid 100 IQ, även om genomsnittet svarar rätt på 17/20 frågor. På samma sätt kommer medelvärdet alltid vara 100 IQ om genomsnittet svarar rätt på 5/20 frågor.

Vad är en bra IQ?

Det genomsnittliga IQ-resultatet är alltid 100, ditt egna resultat på ett IQ test är direkt förknippat med alla andra som svarat på IQ-testet. Om du tar ett IQ-test där endast genier också tagit samma test så kommer det genomsnittliga geniet få 100 IQ. Om du inte är ett geni kommer du då få ett lägre resultat. IQ testet på www.gratisiqtest.se bygger på ett genomsnitt från hela svenska befolkningen. De flesta (68,2%) får en IQ mellan 85 och 115.

iq test normalfördelning

2,1% av befolkningen har en IQ under 69. Väldigt låga IQ-värden, och väldigt höga (över 150) är svåra att mäta på grund av behovet av fler referenspunkter i testet (du behöver frågor som endast de med 150 IQ klarar t.ex).

IQKlassificering
160+Geni
140-160Väldigt hög intelligens
120-140Hög intelligens
110-120Över normal
90-110Normal
80-90Under normal
65-80Låg intelligens
-65Väldigt låg intelligens-Utvecklingsstörning

Kan jag öva upp min IQ?

Det finns många sätt att få ett högre resultat på ett IQ test. Genom att göra många gratis IQ test blir du bättre på att svara på frågorna, du får då ett bättre resultat på testet – men du blir inte smartare för det (men inom vissa rekryteringsprocesser används IQ test och då kan det vara bra att öva ändå). Det finns några sätt att på riktigt öka sin IQ som faktiskt har vetenskapligt stöd. I den här artikeln om hur du ökar din IQ kan du läsa mer.

Vilka typer av IQ finns det?

I ett klassiskt IQ test finner du oftast frågor inom numeriskt resonemang, logiskt resonemang, verbal intelligens och spatial intelligens. Det som är gemensamt inom dessa olika intelligenser och test-metoder är att försöka testa en människas abstrakta tänkande. Det finns fler typer av intelligens än dessa (Musikalisk intelligens, Kroppslig-kinestetisk intelligens, Interpersonell intelligens och Intrapersonell intelligens)

Generellt är ett gratis IQ test med fler frågor mer tillförlitliga på att ge ett exakt svar – men som skapare av IQ test får man göra en avvägning. Vissa människor tenderar att prestera sämre på IQ-test desto fler frågor de behöver svara på. Detta har vanligtvis inte något med deras IQ att göra utan kan ha att göra med andra anledningar (svårt att koncentrera sig, ADHD eller annan diagnos, osv). Därför kan det vara problematiskt med för långa IQ test.

Är IQ test på nätet tillförlitliga?

Ett vanligt yttrande bland människor är att det inte går att lita på onlinebaserade iq test. Det är svårt att veta vartifrån denna känsla uppstått från, antingen har de dåliga erfarenheter från att ha gjort egna test på nätet som de inte tycker stämmer överens med deras egna självuppfattade intelligens. Det finns även många hemsidor som har iq test på nätet som kräver betalning för att få sitt resultat. Detta skapar såklart misstroende mot konceptet, speciellt när vissa av dessa hemsidor marknadsför sina test som gratis.

Sen finns det ganska många test på nätet som inte är tillförlitliga enligt den vetenskapliga metoden, så är det bara. Det finns hobbyister som skapat tester på nätet för att tjäna en hacka. Därför kan du känna dig trygg med att göra vårt iq test som för övrigt är helt gratis och som bygger på data från över 50 000 personer där intelligensen räknas utifrån svar på frågorna som ställs. Men också baserat på ålder, utbildningsnivå, kost, träningsmönster och alkoholkonsumtion. Du får då reda på hur din intelligens är jämfört med den generella populationen, men också hur du jämför med människor i din ålder och med dina vanor och erfarenheter.

Kan ens IQ förändras över tid?

Det korta svaret är att din intelligens kommer att förändras under ditt liv. I och med att du blir äldre kommer din flytande intelligens att bli sämre. (flytande intelligens är möjligheten för dig att resonera och vara flexibel och nytänkande i din kognition)

Över tid kommer dock din kristalliserade intelligens att öka, detta är intelligensen som du får från livserfarenheter, t.ex. kunskaper, fakta och kompetenser.

För att summera, din intelligens kommer att förändras, inte nödvändigtvis bli sämre. Och själva resultatet du får på ett IQ test kommer troligtvis att hålla sig stabilt då din intelligens jämförs mot din åldersgrupp med ett intelligenstest (som vårt gratis iq test).

gratis iq test